Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Gościeradów

Adres:

Gościeradów Ukazowy 61
23-275

Telefon:

(015) 838-11-05
(015) 838-11-32

Fax: (015) 838-11-40

E-mail: poczta@goscieradow.pl